top of page

Loving What You Do

Updated: Dec 26, 2022

It is hard to believe that I find answering medical calls as easy as other calls today. I didn’t see this coming before March 4, 2021. As a matter of fact, I was so worried and stressed out before taking live calls! I didn’t think I have the ability to interpret English and Vietnamese simultaneously.


I left Vietnam at 15, which I finished only 8th grade. Being in the U.S. for so long, I didn’t even know how to read Vietnamese alphabetical letters before interpreting. The day before taking the calls, I searched online for help. In some letters, there are two ways to sound the alphabet letters, the before and after 1975 which made the matter more complicated 😂. I wrote the letters and the sounds out next to them on a piece of paper which I still keep in my work binder. This reminded me of the time I wanted to learn English alphabetical letters while I was in the Indonesia refugee camp between 1985-1986.


When time permits and when I pass my probation, I'll share with you what I have learned in the new career and why I love it even more than when I was making almost twice as much as working for the LA County.


Doing what you love makes your days more interesting 😊


Thật khó tin rằng tôi thấy việc trả lời các cuộc gọi y tế ngày nay lại dễ dàng như những cuộc gọi khác. Tôi không thấy điều này có thể xảy đến trước ngày 4 tháng 3 năm 2021. Thực tế là tôi đã rất lo lắng và căng thẳng trước khi thực hiện các cuộc gọi trực tiếp vì tôi không nghĩ rằng mình có khả năng thông dịch tiếng Anh và tiếng Việt cùng một lúc.


Tôi rời Việt Nam năm 15 tuổi, khi đó tôi mới học xong lớp 8. Ở Mỹ quá lâu, tôi thậm chí còn không biết đọc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt trước khi làm việc. Hôm trước khi đi làm, tôi đã tìm kiếm trên mạng để được giúp đỡ. Trong một số chữ cái, có hai cách phát âm khác nhau, trước và sau năm 1975 khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn 😂. Tôi viết các chữ cái và cách phát âm bên cạnh chúng trên một mảnh giấy mà tôi vẫn giữ trong sổ tay của mình. Điều này khiến tôi nhớ lại lần tôi muốn học các chữ cái tiếng Anh khi còn ở trại tị nạn Nam Dương vào năm 1985- 1986.


Khi thời gian cho phép và khi tôi vượt qua thời gian thử việc ba tháng, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những gì tôi đã học được trong nghề phiên dịch tiếng Việt và tại sao tôi yêu thích nó hơn cả khi tôi kiếm được gần gấp đôi so với làm việc cho Quận Hạt.


Làm những gì bạn yêu thích làm cho những ngày của bạn trở nên đáng yêu hơn.13 views0 comments

Comments


bottom of page