top of page

Have Faith Always

One of my 16 calls as being a Vietnamese interpreter today lasted over one hour. Having listening to my fellow Vietnamese fellows with hardships touched my heart today. They sure reminded me of my difficult days... May their hardships soon be over 💕


This picture was taken from the inside of my window yesterday where the sun was rising, right before I started working. No matter where you are, have faith that better days will come . The sun will never cease rising with illuminated lights no matter how dark some nights are. 🙏Một trong 16 cuộc gọi của tôi với tư cách là thông dịch viên tiếng Việt hôm nay kéo dài hơn một giờ. Hôm nay được nghe những người bạn đồng hương Việt Nam nói với những khó khăn đã làm tôi xúc động. Họ chắc chắn đã nhắc nhở tôi về những ngày khó khăn của tôi ... Cầu mong những khó khăn của họ sẽ sớm qua đi 💕


Bức ảnh này được chụp từ bên trong cửa sổ của tôi ngày hôm qua, nơi mặt trời đang mọc, ngay trước khi tôi bắt đầu làm việc. Cho dù bạn đang ở đâu, hãy có niềm tin rằng những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến. Mặt trời sẽ không bao giờ ngừng mọc với những ánh đèn chiếu sáng cho dù một số đêm tối như thế nào. 🙏12 views1 comment

1 Comment


A very beautiful horizon

Like
bottom of page