top of page

FINDING HAPPINESS IN GIVING 💕


I felt so much joy in buying this flower bouquet from a street vendor yesterday! I was probably happier than her. You might wonder why I felt this way...


I’d always felt a bit sad for seeing beggars on the streets. In the last few years, I have felt better because I’ve been contributing money to support a couple organizations for the poor. This small action has made me feel better. As for street vendors, I know it’s very difficult for them to make a living. Before I never wanted to buy flowers, but I got over the sadness of seeing them withered as recently as last year.
While stopping at a red light yesteray, I saw a street vendor selling flowers. Instead of buying flowers at a grocery market for my husband’s birthday yesterday, I was so glad to buy them from her!


Sometimes when you give, you actually receive more. 💕


Hôm qua tôi cảm thấy rất vui khi mua được bó hoa này từ một người bán hàng rong! Tôi có lẽ đã hạnh phúc hơn cô ấy. Bạn có thể thắc mắc tại sao tôi lại cảm thấy như vậy ...


Tôi luôn cảm thấy hơi buồn khi nhìn thấy những người ăn xin trên đường phố. Trong vài năm gần đây, tôi đã cảm thấy vui hơn vì tôi đã và đang đóng góp một chút tài chánh để giúp đỡ các tổ chức vì người nghèo. Hành động nhỏ này đã làm cho tôi cảm thấy vui trở lại. Đối với những người bán hàng rong, tôi biết họ rất khó kiếm sống. Trước đây tôi không bao giờ muốn mua hoa tươi, nhưng tôi đã vượt qua nỗi buồn khi thấy chúng héo kể từ năm ngoái.


Khi đang dừng ở đèn đỏ hôm qua, tôi nhìn thấy một người bán hàng rong bán hoa. Thay vì mua hoa ở chợ cho ngày sinh nhật của chồng tôi vào ngày hôm qua, tôi đã rất vui khi mua chúng từ cô ấy!


Đôi lúc khi bạn cho đi, bạn thực sự nhận được nhiều hơn. 💕


Crystal H. Vo

January 23, 2021

5 views0 comments

Comments


bottom of page