top of page

BIG CONGRATS TO OUR 46th PRESIDENT!

Updated: Jan 21, 2021Today, Tuesday, January 20, 2021, America celebrates its 46th Presidential inauguration for Joseph R. Biden, Jr. . I woke up early with the anticipation of joy and worries. The joy that we will have a new leader, but I was worried about some unknown attacks to this special event. Indeed, I was worried sick to my stomach last night that I had to pray and asked others to pray for our country - the United States of America.


Exactly two weeks ago on January 6th in this exact location, the U.S. Capitol, America was attacked by the political insurrections. The whole country and the world witnessed the horrific events where chaos, destructions, and deaths occurred. However, this country is resilient. Nothing can shake it!


As I witness the historic event today, I am thankful for the smooth celebration - the transfer of power. I wish our new President, Joseph R. Biden, his family, and his administration the very best in the next four years. I pray for our country to begin to heal from the past hurt and start to unite. May God bless President Biden, his family, and the United States of America.

———//————XIN CHÚC MỪNG ĐẾN CHỦ TỊCH THỨ 46!


Hôm nay, Thứ Ba, ngày 20 tháng 1 năm 2021, nước Mỹ kỷ niệm lễ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của ông Joseph R. Biden. Tôi thức dậy sớm với bao niềm vui và nỗi lo. Rất vui vì chúng tôi sẽ có một nhà lãnh đạo mới, nhưng tôi đã lo lắng về một số cuộc tấn công không xác định đối với sự kiện đặc biệt này. Thật vậy, đêm qua tôi đã lo lắng đến phát ốm đến nỗi tôi phải cầu nguyện và nhờ những người khác cầu nguyện cho đất nước của chúng tôi - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.


Đúng hai tuần trước, vào ngày 6 tháng 1 tại vị trí chính xác này, Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã bị tấn công bởi các cuộc nổi dậy chính trị. Cả đất nước và thế giới đã chứng kiến ​​những sự kiện kinh hoàng, nơi xảy ra sự hỗn loạn, tàn phá và chết chóc. Tuy nhiên, đất nước này kiên cường. Không gì có thể lay chuyển được nó!


Khi chứng kiến ​​sự kiện lịch sử ngày hôm nay, tôi cảm ơn vì lễ kỷ niệm suôn sẻ - sự chuyển giao quyền lực. Tôi cầu chúc Tổng thống mới của chúng ta, Joseph R. Biden, gia đình và chính quyền của ông ấy những điều tốt đẹp nhất trong bốn năm tới. Tôi cầu nguyện cho đất nước chúng ta bắt đầu hàn gắn lại những tổn thương trong quá khứ và bắt đầu đoàn kết. Xin Chúa phù hộ cho Tổng thống Biden, gia đình ông và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.Crystal H. Vo

9 views0 comments

Comments


bottom of page