top of page

A DEEM LIGHT ON THE HORIZON


Vivian and I have fought like dogs and cats many times. She is as stubborn as I am. She is almost a photocopy of me in many aspects. We don’t give up easily when challenges arise. We love deeply and care a lot for others.


Today, I am truly happy to see a deem light at the end of the tunnel. It hasn’t been easy for us all these past years. Being a first-generation immigrant and a single mom, it has been hard for me to put my children to college. But the difficult days are about to pass. What I see is a bright future for Vivian and Charlie who will be able to take good care of themselves. I hope they will learn to give back to society and the people who help them succeed.


I am grateful to America for giving us opportunities to prosper in this country. I am also thankful to God, Buddha and our ancestors for giving us hope when we faced many challenges. Thank You! 🙏💕

Vivian và tôi đã đánh nhau như chó với mèo nhiều lần. Cô ấy cũng bướng bỉnh như tôi. Cô ấy gần như là một bản sao của tôi về nhiều mặt. Chúng tôi không dễ dàng bỏ cuộc khi có thách thức. Chúng tôi yêu sâu sắc và quan tâm rất nhiều cho người khác.


Hôm nay, tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy một tia sáng ở cuối đường hầm. Tất cả những năm qua không hề dễ dàng đối với chúng tôi. Là thế hệ đầu tiên của những người nhập cư và là một bà mẹ đơn thân, thật khó khăn cho tôi để đưa con mình vào đại học. Nhưng những ngày khó khăn sắp qua đi. Những gì tôi thấy là một tương lai tươi sáng cho Vivian và Charlie vì các cháu sẽ có thể chăm sóc bản thân mình. Tôi hy vọng các cháu sẽ học cách cống hiến cho xã hội và biết ơn những người đã giúp các cháu thành công.


Tôi biết ơn nước Mỹ đã cho chúng tôi cơ hội phát triển thịnh vượng ở đất nước này. Tôi cũng biết ơn Trời, Phật, Ân trên đã cho chúng tôi hy vọng khi chúng tôi phải đối mặt với nhiều thử thách. Xin đa tạ. 🙏💕10 views0 comments

Comments


bottom of page