top of page

My Heart Will Go On


Losing someone closed to your heart can take a lifetime to overcome the pain. Mine lasted 37 years! For the longest time in my life, I didn’t want anyone to give me fresh-cut flowers. In return, I hardly bought any for anyone before until recently. Why? Well, fresh flowers will wilt shortly which associate with death. It was too hard for me to accept because I loved my baby brother too much to see him gone forever when I was only twelve years old. 😢 The beginning of this month, I set out to a market to buy a cake for one of my coworkers for her birthday. I wanted to buy something nice for her besides a cake. It took me a while before I decided to get her fresh flowers. I thought it would look nice in her office. When I got back to the office, I took my time to arrange the flowers one by one into a vase. It was, indeed, a pleasant experience! She loved them. I loved them. Everyone loved them. I took several photos of them. Slowly, I accepted death is a part of life. I gradually let go of the pain and embrace the love I have today. On last Mother’s Day, I had no problem buying fresh-cut flowers for my mother anymore. Again, I enjoyed the process of arranging them into a vase. I have been a passionate writer and a public speaker for many years because I have wanted to promote peace over chaos, life over death and happiness over despair. May peace always be with you. 🙏❤️ -------//------ Khi mất một người thân, bạn có thể mất cả cuộc đời để vượt qua nỗi đau. Cái đau của tôi kéo dài 37 năm! Trong thời gian dài đó, tôi không muốn ai tặng cho tôi những đoá hoa tươi. Đổi lại, tôi hầu như không tặng bất cứ ai hoa tươi cho đến gần đây. Tại sao? Vì hoa héo đại diện cho cái chết quá khó để tôi có thể chấp nhận vì tôi yêu em trai tôi quá nhiều khi thấy em ấy ra đi mãi mãi khi tôi chỉ mới mười hai tuổi. 😢 Đầu tháng này, tôi đến chợ mua một chiếc bánh kem sinh nhật cho một trong những người đồng nghiệp của tôi. Tôi muốn mua một cái gì đó thêm cho cô ấy ngoài một chiếc bánh. Phải mất một lúc khá lâu tôi mớ quyết định mua hoa tươi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trông xinh đẹp trong văn phòng của cô. Khi về lại vân phòng, tôi đã dành chút thời gian của mình để sắp xếp từng bông hoa vào một chiếc bình. Đó thực sự là một kinh nghiệm thú vị! Cô ấy yêu hoa. Tôi yêu hoa và mọi người khác cũng đều yêu hoa. Tôi đã chụp một vài bức ảnh của hoa làm lưu niệm. Dần dần, tôi chấp nhận cái chết là một phần của cuộc sống. Tôi từ từ buông bỏ nỗi đau và nắm lấy tình yêu tôi có ngày hôm nay. Vào ngày cuối tuàn lễ Hiền Mẫu vưà qua , tôi không gặp vấn đề gì khi mua hoa tươi cho mẹ tôi nữa. Một lần nữa, tôi rất thích quá trình sắp xếp chúng vào một chiếc bình. Tôi đã và đang là một nhà văn đam mê và một diễn giả công cộng trong nhiều năm qua bởi vì tôi muốn thúc đẩy hòa bình trên sự hỗn loạn, cuộc sống trên cái chết và hạnh phúc trên tuyệt vọng. Cầu mong sự bình yên luôn ở bên bạn. 🙏❤️


15 views0 comments
bottom of page