top of page

Soulmates


Do you know how to impress me? It’s not your high social status. It’s not your wealth; it’s not your intelligence or your beauty. But they are your caring and love for humanity. I’m attracted to serving souls who are selfless. Who sacrifice their personal interests in helping others. I wish one day to have met that soulmates ❤️ -------//------- Bạn có biết làm thế nào để gây ấn tượng với tôi không? Bạn không cần phải có địa vị xã hội cao. Bạn không cần phải giàu có; bạn không cần phải là người thông minh hay xinh đẹp. Mà bạn chỉ cần là người biết chăm sóc và thương yêu nhân loại. Tôi thường hu hút bỡi những linh hồn vị tha, hy sinh lợi ích cá nhân của họ trong việc giúp đỡ người khác. Tôi ước một ngày nào đó sẽ được gặp nhiều những người bạn tâm giao như thế đó. 


9 views0 comments
bottom of page