top of page

The Conical Leaf Hat


The Conical Leaf Hat What is it with me and the conical leaf hat? We have a special relationship here. You see, I came from the countryside in Vietnam where my family and I wore this hat when we worked on the farm under a burning hot temperature. The size of the hat is big which covers all the heat from getting to our face! Each time I wear this hat, it reminds me of my family whom I love with all my heart. Today while taking my morning walk, I put on this hat as usual. My walking buddy is in training this week, so I walked by myself. I enjoy walking alone with music playing in my ears. Each step I took, I counted my blessings and gave thanks for everything. It was a magical moment with the most peaceful walk I had this morning. ❤️ Happiness is here and now. Many people search for it anywhere else when it’s right there in front of them. —-///—— Chiếc Nón Lá Chiếc nón lá và tôi có một mối quan hệ đặc biệt ở đây. Bạn thấy đấy, tôi đến từ vùng quê ở Việt Nam nơi gia đình tôi và tôi đội chiếc nón lá này khi chúng tôi làm việc ở nông trại dưới nhiệt độ nóng bỏng. Kích thước của chiếc mũ lớn che đi sức nóng từ mặt chúng ta! Mỗi lần tôi đội chiếc nón lá này, nó làm tôi nhớ về gia đình mình, tôi yêu bằng cả trái tim. Hôm nay trong khi đi dạo buổi sáng, tôi đội chiếc nón lá này như mọi hôm. Người bạn đi bộ của tôi đang tập luyện ở nơi khác trong tuần này, vì vậy tôi đi bộ một mình. Tôi thích đi bộ một mình với âm nhạc cổ điển vừa trầm vừa bổng bên tai. Mỗi bước tôi đi, tôi đếm phước lành của mình và cảm ơn về tất cả mọi thứ. Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu với cuộc đi bộ yên bình nhất mà tôi có sáng nay. ❤️ Hạnh phúc là ở đây và bây giờ. Nhiều người tìm kiếm nó ở bất cứ nơi nào khác khi nó ở ngay trước mặt họ. 


5 views0 comments
bottom of page