Los Angeles, CA, USA

©2017 BY CRYSTALHVO. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

November 19, 2018

As usual, my husband and I pick up our mom after attending a church service for brunch, but today, she invited us to go to the veteran club near her house. She told my husband to park the car in front of her house because there would not be parking at the club. Besides...

November 12, 2018

Hai bà mẹ: một người sanh ra tôi và một người sanh ra phu quân của tôi. Cả hai tôi đều thương yêu vô vàn. Vừa rồi tôi mới nghe qua trên đài phát thanh là tháng 11 hàng năm là National Gratitude Month (tạm dịch là tháng của cả nước Mỹ tỏ lòng biết ơn). Bốn tháng nay, ng...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags